Rádi bychom vás zasvětili do našeho projektu, který jsme se rozhodli realizovat již během studia na vysoké škole. Máme rádi vědu a krásné poznatky a oběvy z ní vycházející, proto jsme se rozhodli propojit vědeckou sféru s užitečným. Neustálou pílí spočívající ve zdlouhavém míchání správných koncentrací roztoků a následným optickým spojením se zdrojem energie se nám podařilo uvést projekt k životu. 

V rámci propagace jsme vždy velice potěšeni nadšením lidí, kterým se naše práce dle ohlasů velice líbí. Mohli jste nás vidět na MeatDesignu, 2. největší designové výstavě v České republice nebo v Industrial gallery, kde jsme nechali k nahlédnutí naše výrobky sloužící především k prezentaci.  Mimo jiné jsme navštěvovali a rozvíjeli svůj projekt v Podnikatelském inkubátoru Vysoké školy Báňské a nyní jsme připravení nabídnout kapalinu partnerům, kteří mají zájem vymyslet zajímavé výrobky se zcela novou technologií svícení.